Συσκευές επαγγελματικού ρολού υγείας (13)

Συσκευές επαγγελματικού ρολού center-pull (7)

Συσκευές ρολού υγείας autocut & compact (4)

Συσκευές επαγγελματικού χαρτιού υγείας σε φύλλα (2)

Συσκευές οικιακού ρολού υγείας (1)