Καπάκια για πλαστικά ποτήρια (7)

Καπάκια για χάρτινα ποτήρια - Bio Ζαχαροκάλαμο (10)

Καπάκια για χάρτινα ποτήρια - Πλαστικά (27)

Καπάκια για χάρτινα ποτήρια - Χάρτινα (4)