🎄Χριστουγεννιάτικα ποτήρια (10)

Χάρτινα ποτήρια μονού τοιχώματος - SW (26)

Χάρτινα ποτήρια μονού τοιχώματος με διπλό PE - DPE (3)

Χάρτινα ποτήρια διπλού τοιχώματος-DW (37)

Χάρτινα ποτήρια τριπλού τοιχώματος RIPPLE (26)

Καλοκαιρινά ποτήρια (12)