Ακροφύσια καθαρισμού δαπέδων (5)

Μπεκ αφρού (6)

Μπεκ - Turbo Μπεκ (8)

Βούρτσες (10)

Κάνες ψεκασμού (18)

Κιτ εξαρτημάτων - Λοιπά εξαρτήματα πιεστικών (8)

Λάστιχα απόφραξης (5)

Σωλήνες υψηλής πίεσης (8)

Πιστόλια (7)