ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Τα συστήματα απολύμανσης της Kärcher έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμόζουν χημικές ουσίες απολύμανσης και να εξασφαλίζουν βέλτιστη κάλυψη της επιφάνειας που θα απολυμανθεί, καθώς και τον προτεινόμενο χρόνο έκθεσης των δραστικών ουσιών. Παθογόνα όπως ιοί, βακτήρια και μούχλα μπορούν να απομακρυνθούν αποτελεσματικά και επίσης οικονομικά αποδοτικά με στόχο.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος