Ποτήρια χάρτινα (116)

Ποτήρια Πλαστικά (23)

Ποτήρια Bio (12)

Καπάκια για ποτήρια (46)

Καλαμάκια (15)

Αναδευτήρες (6)

Ποτηροθήκες (13)

Τάπες για καπάκια (4)

Takeaway Coffee and Beverage Packaging (Total) (179)