Ποτήρια χάρτινα (117)

Ποτήρια Πλαστικά (21)

Ποτήρια Bio (12)

Καπάκια για ποτήρια (46)

Καλαμάκια (17)

Αναδευτήρες (8)

Ποτηροθήκες (13)

Τάπες για καπάκια (4)

Takeaway Coffee and Beverage Packaging (Total) (191)