Καπάκια για πλαστικά ποτήρια (6)

Καπάκια για χάρτινα ποτήρια - Bio Ζαχαροκάλαμο (8)

Καπάκια για χάρτινα ποτήρια - Πλαστικά (26)

Καπάκια για ποτήρια - Χάρτινα (5)