Καπάκια για πλαστικά ποτήρια (6)

Καπάκια για χάρτινα ποτήρια - Bio Ζαχαροκάλαμο (10)

Καπάκια για χάρτινα ποτήρια - Πλαστικά (26)

Καπάκια για χάρτινα ποτήρια - Χάρτινα (4)