Σκεύη φαγητού Bio Sugarcane Ζαχαροκάλαμο (58)

Σκεύη χάρτινα (289)

Σκεύη πλαστικά (94)

Σκεύη αλουμινίου (28)

Σωσάκια (14)

Πιάτα (35)

Λύσεις συσκευασίας (279)

Bio Οικολογικά Είδη Εστίασης (Total) (146)

Takeaway Food packaging (Total) (494)